Ban Quản Trị

Hội i Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali

Nhiệm Kỳ 2010-2012

Ban Khnh Tiết:

Rios Thy

Ban Bo Ch:

Từ Ngọc Lệ

Ban Lin Lạc:

L Phương Lan

Ban Tiếp Tn:

Phạm Liễu Chi

 

Ban Văn Nghệ:

Đỗ Vn Phương

Ban Du Lịch:

V Kim Vn

Ban Xả Hội:

Phan Tuyết Nhung

Ban Ẩm Thực:

Nguyễn Phương Hu

 

Ban Chấp Hnh

Hội Trưởng:

Nguyễn Quế Hương

Ph Nội Vụ:

Bi Thị H

Ph Ngọai Vụ:

Hang Thị Loan

Tổng Thư K:

Trương Ngọc Anh

Ph Tổng Thư K:

Triệu Kim Dung

Thủ Quỹ:

Đặng Thị Yến

Ph Thủ Quỹ:

Trần Thị Nga